Eduard de Bruijn

Eduard de Bruijn – De Bruijn Automotive, de Veluwse expert voor uw mobiliteit!

Gevestigd op de Veluwe, werkt Eduard met name voor bedrijven die uit Gelderland, Overijssel en de Flevopolder afkomstig zijn. Ook voor particulieren mag hij graag en tot tevredenheid bemiddelen bij aankoop en/of verkoop van hun auto’s. Hij snapt de mentaliteit en motivatie; doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.

Voor ZZP-ers en MKB-ers die nu zelf het wagenparkbeheer doen is hij van toegevoegde waarde, omdat hij door zijn ervaring en vele contacten een goede en eerlijke vergelijking kan maken en inzicht kan geven in waar u kosten kunt besparen. Daarbij is hij scherp op wijzigingen in het gebruik van uw voertuigen; of dit nu van overheidswege is of door het monitoren van de bewegingen van uw wagenpark; alertheid is één van de sleutelwoorden in het wagenparkbeheer dat hij voor u uitvoert! Gemotiveerd door de wens om het milieu te beschermen, meer energie-neutraal te werken en hergebruik te bevorderen, heeft hij op uitnodiging van de provincie Gelderland in 2019 deelgenomen aan de “Empowering Sustainability Conference” in o.a. Papendal en het IPKW. Niet voor niets heeft de provincie de titel ‘European Entrepreneurial Region 2019’ gekregen van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). En promoot hij het elektrisch rijden waar mogelijk. Daarom is het ambassadeurschap voor 2B Green hem ook op het lijf geschreven; van harte ondersteunt hij de doelen die 2B Green zich gesteld heeft en is inmiddels een bedrijf gestart waar de laadoplossingen van 2B Green ook gehuurd of geleased kunnen worden.

“Het véél beter verzorgen en koesteren van een gezond milieu is voor ons, maar zéker voor de generaties na ons van ongekend groot belang! Daarom moeten wij het als onze verplichting zien om bij te dragen aan een verbetering van de gezondheid van ons milieu en de natuur rondom ons. Naast de noodzaak van bomen voor het omzetten van CO2 in zuurstof, heeft (bijna) iedereen het ook nodig om regelmatig in de prachtige natuur te verblijven voor ontspanning, voor een wandeling of fietstocht, om te genieten van al het moois wat de natuur ons te bieden heeft. Natuurlijk begrijp ik dat wij niet alléén daarvoor kunnen zorgen; we hebben alle hens aan dek nodig over de gehele wereld, en juist daarom moeten we beginnen in onze eigen ‘achtertuin’! Verbeter het milieu, begin bij jezelf! Steun doelen als tegengaan van de ontbossing, hergebruik van materialen, minder afvalbergen, aanplanten van nieuwe bomen, vermindering van de uitstoot door industrie, schepen en auto’s. Daarbij niet wijzen naar een ander, maar begin bij jezelf; daarom houd ik mij actief bezig met promotie van elektrificatie van het wagenpark in Nederland, inclusief bedrijfsauto’s.

Het plaatsen van ‘groene’ laadpunten van 2B Green voor die elektrische auto’s is ook een belangrijk streven, niet alleen vanwege de uitstekende kwaliteit maar zéker vanwege de aanplant van een nieuwe boom voor elk geplaatst 2B Green laadpunt, de samenwerking met Het Beginstation waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goede kansen krijgen én vanwege het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ik draag daar graag mij steentje, hoe klein ook, aan bij! Alle beetjes helpen; mede daarom steun ik ook (lokaal) Stichting Present, als lid van “De Club van 100”. Zorg voor elkaar, dus zorg voor het milieu. Ik ben er uiterst trots op om ambassadeur te mogen zijn van een zeer gemotiveerde en gestructureerde ideële organisatie als 2B Green en te helpen de gestelde doelen te behalen.”