2B Green logo

Privacybeleid

2B Green gaat op een veilige en zorgvuldige manier om met de persoonsgegevens van haar medewerkers en respecteert de privacy van de betrokkenen. In dit privacybeleid is opgenomen hoe Stichting het Beginstation binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omgaat met de persoonsgegevens.

Dataminimalisatie

2B Green streeft naar minimale gegevensverwerking. Alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt.

Beveiliging

Om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Enkele maatregelen zijn bijvoorbeeld:

 • Alle personen, die namens 2B Green kennis van door 2B Green verwerkte persoonsgegevens hebben, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • 2B Green hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • Van de persoonsgegevens worden back-ups gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De genomen maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd;
 • De medewerkers van 2B Green zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Rechten omtrent de persoonsgegevens

Iedere bezoeker heeft recht op inzage, beperking, rectificatie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens, die 2B Green ontvangen heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan). Daarnaast heb je het recht om een gegeven toestemming weer in te trekken. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan jezelf ofwel in opdracht van jezelf aan een andere partij.

Doorgeven persoonsgegevens aan derden

2B Green schakelt andere organisaties in voor bepaalde bedrijfsgerelateerde activiteiten zoals personeelsadministratie, arbodienst, accountantscontrole, verzekeren, HR-gesprekscyclus en incompany-trainingen. In ons register van verwerkingsactiviteiten is terug te vinden welke partijen dit zijn. Vanzelfsprekend maakt maakt met de betrokken organisaties verwerkingsafspraken die aan de regelgeving voldoen.

Woocommerce

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Voldoe aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk vereist deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wie van ons team heeft toegang

Werknemers van 2B-Green hebben toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals je naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om je te ondersteunen.

Mailchimp

Tijdens het winkelen houden we een register bij van je e-mail en de inhoud van de winkelwagen gedurende maximaal 30 dagen op onze server. Dit record wordt bijgehouden om de inhoud van je winkelwagen opnieuw te bevolken als je van apparaat wisselt of een andere dag moet terugkomen. Lees ons privacybeleid op https://mailchimp.com/legal/privacy/.