Wat is een groendak?

Een groendak is een dak dat bedekt is met planten. Dit kan op een plat dak of op een schuin dak zijn. Een groendak is meer dan alleen een tuin boven je hoofd. Er zijn verschillende soorten groendaken, afhankelijk van het type en het concept van de beplanting.

Soorten groene daken

Er zijn verschillende soorten groene daken:

Sedumdak

Een sedumdak wordt ook wel een extensief dak genoemd. Het bestaat uit vetplantjes, mossen en grassen. Een sedumdak is geschikt voor vrijwel alle soorten daken. Het groen bestaat uit een dun laagje substraat met daarop de sedumvegetatie. Een sedumdak is erg onderhoudsvriendelijk het heeft genoeg aan het regenwater. Wel is minimaal een jaarlijkse inspectie nodig.

Interesse in het kopen van een sedumdak? Bestel er een bij ons!

Biodiversdak

Dankzij de verstedelijking en de bebouwing op het platteland neemt de biodiversiteit in Nederland af. Met een biodiversdak zorg je voor een beter ecosysteem bij jou in de buurt. De beplanting bestaat uit allerlei grassen, kruiden en bloemen. De grotere vegetatie is mogelijk door een dikkere substraatlaag of grote waterbergingscapaciteit. Een biodiversdak heeft meer kosten dan een sedumdak.

Groen-blauwdak

Een groen-blauwdak is een vegetatiedak dat grote hoeveelheden water op kan vangen. En dit daarna aan het riool af te geven. Er wordt steeds meer gestreefd naar duurzaam waterbeheer omdat het aantal piekbuien toeneemt. Om deze piekbuien, of juist droge periodes op te vangen zijn groen-blauwdaken erg nuttig.

Groendak met zonnepanelen

Groene daken zijn prima te combineren met zonnepanelen. Zonnepanelen bieden maximaal rendement bij lagere omgevingstemperaturen. Een groendak zorgt voor een flinke temperatuurdaling op het dak. Hierdoor werken de zonnecollectoren beter en zorgen zo voor een beter rendement.

Voordelen van groendaken

Groene daken bieden veel voordelen hieronder hebben we er een aantal voor je op een rijtje gezet:

Neemt CO2 op

Een groendak bestaat uit vetplanten. Deze planten zetten koolstofdioxide om in zuurstof en hebben het vermogen om fijnstof op te nemen. Fijnstof is een probleem in stedelijke omgevingen en veroorzaakt veel gezondheidsproblemen. Een sedumdak neemt veel meer fijnstof op dan bijvoorbeeld een bitumen dak, waarna de deeltjes door het regenwater in de riolering worden weggespoeld. Sedum verbetert bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in steden.

Absorbeert water

Water spoelt steeds moeilijker weg dankzij verstening, er wordt veel gebouwd op natuur en landschappen. De riolering kan hierdoor niet al het water kwijt. Groene daken nemen water op waardoor er minder druk op de riolering komt. Een groendak zorgt ook voor het filteren van het water.

Goed voor de biodiversiteit

Ook dieren hebben last van al het groen dat aan het verdwijnen is. Door het verdwijnen van groen hebben bijvoorbeeld vogels en insecten het een stuk moeilijker. Door een groendak aan te leggen help je deze dieren. Er zijn meer dan 250 soorten sedumplanten die voor voldoende voedsel voor de dieren en insecten zorgen.

Een groendak is geschikt voor alle soorten daktypes

Een groendak is geschikt voor alle soorten daken. U kunt een groendak plaatsen op een plat dak of op een licht hellend dak. Een sedumdak beschermt het onderliggende dak waardoor het twee keer zo lang meegaat. Uw dak wordt niet meer blootgesteld aan Uv-straling en heeft geen last meer van verschillende weersomstandigheden. Daarnaast houden sedumplanten de temperatuur van uw dak op peil, zodat de warmte uw dak niet aantast. De temperatuur op het groendak is beperkt tot 35 graden.

Bestel je groene dak bij 2B-Green!